Zaštita Podataka

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Izjava o privatnosti
Borghese d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Borghese d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Zaštita osobnih podataka
Temeljem članka 3. i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08,130/11, 106/12), turistička agencija Borghese d.o.o (skraćeno: Agencija), skrbi o zaštiti svih osobnih podataka koje u svrhu izvršavanja obaveza u domeni poslova turističke agencije prikuplja od svojih klijenata. Procedure zaprimanja, pohranjivanja, čuvanja povjerljivih osobnih podataka klijenata propisane su Pravilnikom o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podatka fizičkih osoba.
Razlog prikupljanja osobnih podataka
Uz prethodnu privolu, osobni podaci klijenta sukladno pravima i obavezama Zakona o pružanju usluga u turizmu, te ugovornim obavezama koje proizlaze iz turističke djelatnosti, mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti isključivo za potrebe pojedinog projekta baziranog na međusobnim ugovorima i jasno navedenim Uvjetima poslovanja – koji su dio procesa tijekom kojeg klijent ostavlja svoje osobne podatke.
Podaci se prikupljaju prilikom:
prijave gostiju na eVisitor
organizacije i rezervacije izleta
potpisivanja ugovora o najmu automobila, bicikala i skutera
obavljanja mjenjačkih poslova za koje transakcije je prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma potrebno prikupiti podatke
Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji može nedvojbeno odredit osobu, tj. utvrditi njen identitet (kao što su ime i prezime, adresa, OIB, JMBG, broj OI, broj putovnice, broj bankovne kartice) kao i svaki drugi podatak, čije neovlašteno korištenje može nanijeti materijalnu i moralnu štetu klijentu.
Prikupljanja (on-line i off-line) podataka
Osobni podaci klijenta smiju se prikupljati i dalje obrađivati u sklopu poslova i obaveza djelatnosti Agencije – samo u slijedećim uvjetima:
Podaci se smiju prikupljati isključivo i jedino za svaki posebni, pojedinačni projekt (putovanje, najam i slično)
Kad je klijentu informacija o svrsi prikupljanja pojedinih podataka, unaprijed dostupna na mrežnim stranicama Agencije i/ili treće osobe u procesu (organizator putovanja)
Kad je klijent nedvojbeno upoznat s uvjetima i pravilima prijave/najma/putovanja u svrhu kojih se traže njegovi osobni podaci
Kad je klijent dobrovoljno prihvatio spomenute uvjete, te nastavno tome, svojim zahtjevom ili prijavom, dao privolu da se njegovi podaci u svrhu ostvarenja zahtjeva, mogu dostaviti drugim sudionicima poslovnog procesa.
Bez privole osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati jedino u slučajevima određenima zakonom. Svaki klijent ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade svojih podataka.

Čuvanje podataka
Poduzete su sve organizacijske i tehnološke mjere potrebne da se osobni podaci klijenta zaštitite od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Agencija se odriče svake odgovornosti koja bi nastala zlouporabom podataka od strane treće osobe, te za bilo kakvu štetu koja može nastati klijentu zlouporabom istih. Odricanjem od navedene odgovornosti, Agencija ne želi umanjiti svoju odgovornost za postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

Pravo na uvid u podatke
Klijent ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Agencije radi ostvarivanja prava na uvid svojih osobnih podataka, te na njihovu dopunu, izmjenu, brisanje i slično. Zahtjev se može podnijeti putem e-maila. Klijent koji smatra da mu je povrijeđeno neko od prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

error: Content is protected !!